פרשת שרון גל: הכסף מהאח הגדול הולך לכיסוי חובות!

. קישור לכתבה זו.