שני ואנדל פותחים על אביחי ודן שהם עשו כיפה אדומה לשרון גל בגלל שהוא לוקח להם את הבחורות

11111
. קישור לכתבה זו.