שני ואנדל פותחים על אביחי ודן שהם עשו כיפה אדומה לשרון גל בגלל שהוא לוקח להם את הבחורות

. קישור לכתבה זו.