עומרי בן נתן מכניס את היד לתוך הישבן מחטט ומוציא משם משהו ואוכל אותוקישור לכתבה זו.