עומרי בן נתן מכניס את היד לתוך הישבן מחטט ומוציא משם משהו ואוכל אותו11111
קישור לכתבה זו.